ADVIUM s.r.o.
Jozef Gallik — dopravný psychológ

Súvisiace právne predpisy

Naše služby sú poskytované na základe licencie a certifikátu Slovenskej komory psychológov. Legislatívny rámec určujú nasledujúce právne predpisy: